สมุดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างท่องแท้

Call No. : 923.1593 ส6ส 2563 (สมุดภาพ)
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Published Date : 1
Page : -
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000124 10 ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ (สมุดภาพ) On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6ส 
050 b : Publish Year 
2563 (สมุดภาพ) 
050 b : Item/Issue No. 
245 a : Title 
10 ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ (สมุดภาพ) 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
260 c : Date of publication 
2563 
520 a : Description 
สมุดภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างท่องแท้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.