หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล คนกรุยทาง

ในเวลาหนึ่งปี หนังสือเล่มนี้สำเร็จมาได้ เป็นหนังสือที่สะท้อนการเรียนรู้ ความคิด ความรู้สึกของแต่ละท่านในการทำงานร่วมกับคุณชาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป

Call No. : 920.71 ด598ห 2565
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date :
Page : 272
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000109 หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล คนกรุยทาง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786165944540 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ด598ห 
050 b : Publish Year 
2565 
245 a : Title 
หม่อมราชวงศ์ดิศนัดดา ดิศกุล คนกรุยทาง 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
272 
520 a : Description 
ในเวลาหนึ่งปี หนังสือเล่มนี้สำเร็จมาได้ เป็นหนังสือที่สะท้อนการเรียนรู้ ความคิด ความรู้สึกของแต่ละท่านในการทำงานร่วมกับคุณชาย เพื่อสร้างประโยชน์แก่ผู้อื่นต่อไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.