การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

จัดพิมพ์โดย นย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Published date : Nov 02, 2022
Publisher : -
Category : ทั่วไป
Page : 172
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
การเสด็จประพาสต้นสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
260 b : Name of publisher 
หจก.วนิดาการพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
พฤศจิกายน 2561 
300 a : Total pages 
172 
520 a : Description 
จัดพิมพ์โดย นย์ศึกษาศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.