นิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงพระราชนิพนธ์เมื่อทรงเสด็จประพาสประเทศฝรั่งเศส และพำนักอยู่ ที่บ้านสุภาพสตรีชาวฝรั่งเศส อายุ 60 ปีเศษ ชื่อ มาดามนิโคล และมาดามคนนี้เป็นคนทำกับข้าวให้เสวย ทุกวันและทุกมื้อ ทรงทึ่งในความสามารถ และมีความสนพระทัยในการทำอาหารของ มาดามนิโคล จึงทรงถามวิธีทำ และลองทำดูโดยจดวิธีการทำและถ่ายภาพขั้นตอนต่างๆ ของการปรุงพร้อมทั้งสิ่งของ ที่ต้องใช้ในการปรุงอาหารนั้นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตำรากับข้าวอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาทำตามได้เพราะมีรูปภาพประกอบ

Call No. : 929.709593 ท622ท 2551
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date :
Page : 123
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000080 ไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789740564690 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ท622ท 
050 b : Publish Year 
2551 
245 a : Title 
ไทยทำ ไทยกิน กับข้าวฝรั่ง 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2551 
300 a : Total pages 
123 
350 a : Price 
200 
520 a : Description 
นิพนธ์ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยทรงพระราชนิพนธ์เมื่อทรงเสด็จประพาสประเทศฝรั่งเศส และพำนักอยู่ ที่บ้านสุภาพสตรีชาวฝรั่งเศส อายุ 60 ปีเศษ ชื่อ มาดามนิโคล และมาดามคนนี้เป็นคนทำกับข้าวให้เสวย ทุกวันและทุกมื้อ ทรงทึ่งในความสามารถ และมีความสนพระทัยในการทำอาหารของ มาดามนิโคล จึงทรงถามวิธีทำ และลองทำดูโดยจดวิธีการทำและถ่ายภาพขั้นตอนต่างๆ ของการปรุงพร้อมทั้งสิ่งของ ที่ต้องใช้ในการปรุงอาหารนั้นๆ หนังสือเล่มนี้จึงเป็นตำรากับข้าวอีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจ และสามารถนำมาทำตามได้เพราะมีรูปภาพประกอบ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.