เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจในการ เสด็จพระราชดำเนินไปในโอกาสต่าง ๆ และทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมที่มีความงดงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวไทยและชาวโลก

Call No. : 923.1593 ก167ฉ 2564
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date : ฉ.1-ฉ.4
Page : 239
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000016156 เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire On shelf  Login 
0000016157 เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire On shelf  Login 
0000016158 เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire On shelf  Login 
0000016159 เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163585813 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167ฉ 
050 b : Publish Year 
2564 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.4 
245 a : Title 
เฉลิมราชพัสตรา = Grace of the Queen's Attire 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2564 
300 a : Total pages 
239 
520 a : Description 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดทำหนังสือ “เฉลิมราชพัสตรา” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 43 พรรษา ในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ซึ่งรวบรวมพระราชกรณียกิจในการ เสด็จพระราชดำเนินไปในโอกาสต่าง ๆ และทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมที่มีความงดงาม โดดเด่น เป็นเอกลักษณ์ของผ้าไหมในแต่ละพื้นถิ่น ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความงดงามของผ้าไหมไทยสู่สายตาชาวไทยและชาวโลก 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.