ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย

ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบประเด็นหลัก 2 ประการ ดังนี้ 1.ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะอธิบายความหมายและความสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ 2.พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะแนวทางดับวิกฤตในโอกาสที่ประธานศาลกีฎานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 โดยที่หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และความหมายเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมที่ไม่จำกัดเฉพาะกษัตริย์เท่านั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Call No. : 923.1593 พ344ท 2551
Publisher : สถาบันพระปกเกล้า
Published Date :
Page : 132
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011304 ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย On shelf  Login 
0000014760 ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744493729 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
พ344ท 
050 b : Publish Year 
2551 
245 a : Title 
ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพมหานคร 
260 b : Name of publisher 
สถาบันพระปกเกล้า 
260 c : Date of publication 
มีนาคม 2551 
300 a : Total pages 
132 
350 a : Price 
500 
520 a : Description 
ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ประกอบประเด็นหลัก 2 ประการ ดังนี้ 1.ทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ไทย ซึ่งจะอธิบายความหมายและความสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกันระหว่างทศพิธราชธรรมกับพระมหากษัตริย์ 2.พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแนะแนวทางดับวิกฤตในโอกาสที่ประธานศาลกีฎานำผู้พิพากษาประจำศาล สำนักงานศาลยุติธรรม เฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับตำแหน่งหน้าที่ ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล วันอังคารที่ 25 เมษายน 2549 โดยที่หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้และความหมายเกี่ยวกับทศพิธราชธรรมที่ไม่จำกัดเฉพาะกษัตริย์เท่านั้น สามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นหลักในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.