หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๙๙เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แผ่นที่ ๓ หมวด การผลิตพืช(ต่อ)
Call No. : -
Publisher : 1.การจัดการวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง 2.การจัดการศัตรูพืชในฝรั่ง 3.การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน : ดินน้ำ และธาตุอาหารพืช I.ชื่อเรื่อง
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : -
Rating :
Barcode Title of Copy Status
PB052316 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๙๙เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แผ่นที่ ๓ หมวด การผลิตพืช(ต่อ) On shelf  Login 

MARC Information

245 a : Title 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเกษตร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๙๙๙เล่ม พุทธศักราช ๒๕๕๔ แผ่นที่ ๓ หมวด การผลิตพืช(ต่อ) 
260 b : Name of publisher 
1.การจัดการวัชพืชในนาหว่านข้าวแห้ง 2.การจัดการศัตรูพืชในฝรั่ง 3.การจัดการสวนยางพาราอย่างยั่งยืน : ดินน้ำ และธาตุอาหารพืช I.ชื่อเรื่อง 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.