รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Published date : Dec 05, 2017
Publisher : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Category : ทั่วไป
Page : 344
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167163741 
245 a : Title 
ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
300 a : Total pages 
344 
520 a : Description 
รวมกฎหมายสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.