209 คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียง

สารบัญ : 1. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอประมาณ 2. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความมีเหตุผล 3. พระราชดำรัสเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้ และคุณธรรม 5. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน 6. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 7. เศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจ จากเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ

Call No. : 923.1593 พ759ส 2559
Publisher : สถาบันบันลือธรรม
Published Date : 2560
Page : 280
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000013812 209 คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786110301398 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
พ759ส 
050 b : Publish Year 
2559 
050 b : Item/Issue No. 
2560 
245 a : Title 
209 คำพ่อสอนเศรษฐกิจพอเพียง 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
สถาบันบันลือธรรม 
260 c : Date of publication 
2559 
300 a : Total pages 
280 
350 a : Price 
99 
520 a : Description 
สารบัญ : 1. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความพอประมาณ 2. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความมีเหตุผล 3. พระราชดำรัสเกี่ยวกับการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี 4. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรู้ และคุณธรรม 5. พระราชดำรัสเกี่ยวกับความรอบคอบและความระมัดระวังในการนำวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผน และการดำเนินการทุกขั้นตอน 6. เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล 7. เศรษฐกิจพอเพียงในด้านธุรกิจ จากเอกสารทางวิชาการด้านเศรษฐกิจ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.