ปราชญ์แห่งน้ำ

สารบัญ : - ปราชญ์แห่งน้ำ - พระราชอัจฉริยภาพ ในการจัดการทรัพยากรณ์น้ำ - ฝนหลวง : ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำในอากาศ - แก้มลิง : ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กังหันน้ำชัยพัฒนา : การบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ - ทฤษฎีการบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ - น้ำดีไล่น้ำเสีย - "บึงมักกะสัน" หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา - "สารเร่งตกตะกอน" : ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี... - การพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ

Call No. : 923.1593 ก535ป 2551
Publisher : ปัญญาชน
Published Date :
Page : 160
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000013546 ปราชญ์แห่งน้ำ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789747306293 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก535ป 
050 b : Publish Year 
2551 
245 a : Title 
ปราชญ์แห่งน้ำ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ปัญญาชน 
260 c : Date of publication 
2551 
300 a : Total pages 
160 
350 a : Price 
159 
520 a : Description 
สารบัญ : - ปราชญ์แห่งน้ำ - พระราชอัจฉริยภาพ ในการจัดการทรัพยากรณ์น้ำ - ฝนหลวง : ทฤษฎีว่าด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำในอากาศ - แก้มลิง : ทฤษฎีการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - กังหันน้ำชัยพัฒนา : การบำบัดน้ำเสียตามพระราชดำริ - ทฤษฎีการบำบัดน้ำโดยธรรมชาติ - น้ำดีไล่น้ำเสีย - "บึงมักกะสัน" หลักการบำบัดน้ำเสียโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา - "สารเร่งตกตะกอน" : ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการทางฟิสิกส์เคมี... - การพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.