สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เล่ม 2

จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เนื้อหาของหนังสือ คือ ภาค ๕ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ และโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

Call No. : 923.1593 ก167ส 2549
Publisher : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง
Published Date : ล. 2
Page : 960
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011721 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เล่ม 2 On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9744177861 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167ส 
050 b : Publish Year 
2549 
050 b : Item/Issue No. 
ล. 2 
100 a : Author 
245 a : Title 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547 เล่ม 2 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พลับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2549 
300 a : Total pages 
960 
350 a : Price 
520 a : Description 
จัดพิมพ์เนื่องในมหามงคลสมัยที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗๒ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗ เนื้อหาของหนังสือ คือ ภาค ๕ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการอำนวยการ และโครงการและกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.