หนังสือ "ดั่งดวงเเก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม" เล่มนี้ ได้รวบรวมเเละเผยเเพร่ 60 พระอัจฉริยภาพเเละพระจริยวัตรอันงดงามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตให้เเก่เด็กเเละเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ล้วนสามารถสร้างเเรงบันดาลใจให้เเก่เด็กเเละเยาวชนได้พากเพียรเรียนรู้เเละขยันอดทนทำการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีความสุขของครอบครัวเเละสังคมต่อไป เนื้อเรื่องมีเนื้อหา ดังนี้ 1. พระราชประวัติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ปราชญ์ผู้รอบรู้ วิชาเเตกฉาน 3. พากเพียรวิชา วิริยะเลิศ 4. เพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม 5. "ทูลกระหม่อม" ของพระอาจารย์เเละพระสหาย

Call No. : 929.709593 ม83ด 2557
Publisher : นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์
Published Date :
Page : 304
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000001311 ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786160421411 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม83ด 
050 b : Publish Year 
2557 
245 a : Title 
ดั่งดวงแก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์ 
260 c : Date of publication 
2557 
300 a : Total pages 
304 
350 a : Price 
520 a : Description 
หนังสือ "ดั่งดวงเเก้ว ส่องสว่าง ทางสายงาม" เล่มนี้ ได้รวบรวมเเละเผยเเพร่ 60 พระอัจฉริยภาพเเละพระจริยวัตรอันงดงามในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นคู่มือในการดำเนินชีวิตให้เเก่เด็กเเละเยาวชนรวมทั้งประชาชนทั่วไป เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ล้วนสามารถสร้างเเรงบันดาลใจให้เเก่เด็กเเละเยาวชนได้พากเพียรเรียนรู้เเละขยันอดทนทำการงานตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อฝึกฝนตนเองให้เป็นคนดีคนเก่งที่มีความสุขของครอบครัวเเละสังคมต่อไป เนื้อเรื่องมีเนื้อหา ดังนี้ 1. พระราชประวัติในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2. ปราชญ์ผู้รอบรู้ วิชาเเตกฉาน 3. พากเพียรวิชา วิริยะเลิศ 4. เพียบพร้อมด้วยพระจริยวัตรอันงดงาม 5. "ทูลกระหม่อม" ของพระอาจารย์เเละพระสหาย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.