เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547 เรื่อง โครงการตามพระราชดำริ และหลักกฎหมายผังเมือง

พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- พระบรมราชานุสาวรีย์ -- โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ระบบการเมืองและกฎหมายผังเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ และเวลส์) ประเทศฝรั่งเศส

Call No. : 923.1593 ก192ฉ 2547
Publisher : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Published Date :
Page : 228
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011347 เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547 เรื่อง โครงการตามพระราชดำริ และหลักกฎหมายผังเมือง On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9749565193 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก192ฉ 
050 b : Publish Year 
2547 
245 a : Title 
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2547 เรื่อง โครงการตามพระราชดำริ และหลักกฎหมายผังเมือง 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
2547 
300 a : Total pages 
228 
350 a : Price 
520 a : Description 
พระราชประวัติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ -- พระบรมราชานุสาวรีย์ -- โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอน -- ระบบการเมืองและกฎหมายผังเมืองประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศสหราชอาณาจักร (อังกฤษ และเวลส์) ประเทศฝรั่งเศส 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.