80 ปี ของสังคมไทย ภายใต้พระบารมีคุ้มเกล้าฯ พุทธศักราช 2470-2550 

หนังสือเล่มนี้กล่าวย้อนระลึกถึงบันทึกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นวิวัฒนาการของสังคมไทยในช่วงระหว่าง 80 ปีที่ผ่านมาใน ประวัติศาสตร์แห่งพระราชกรณียกิจ อันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ 4 ประการหลักด้วยกัน คือ 1. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความ เคารพสักการะจากมหาชนชาวสยาม 2. ทรงพระปรีชาสามารถยอด เยี่ยมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3. ทรงใช้ พระบารมีคุ้มครองชาติไทยและชาวไทยให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่ น่าสยดสยองมาหลายคราว และทรงรักษาสันติสุขเอาไว้ได้จนปัจจุบัน และ 4. ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำริอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและการทำมาหากิน หรือในทางวัฒนธรรม ประเพณี และจิตสำนึกเป็น “ความมหัศจรรย์” ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย .

Call No. : 923.1593 ว254ป 2550
Publisher : แสงดาว
Published Date :
Page : 128
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000011228 80 ปี ของสังคมไทย ภายใต้พระบารมีคุ้มเกล้าฯ พุทธศักราช 2470-2550  On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9789747316995 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ว254ป 
050 b : Publish Year 
2550 
245 a : Title 
80 ปี ของสังคมไทย ภายใต้พระบารมีคุ้มเกล้าฯ พุทธศักราช 2470-2550  
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
แสงดาว 
260 c : Date of publication 
2550 
300 a : Total pages 
128 
350 a : Price 
100 
520 a : Description 
หนังสือเล่มนี้กล่าวย้อนระลึกถึงบันทึกประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆ อันเป็นวิวัฒนาการของสังคมไทยในช่วงระหว่าง 80 ปีที่ผ่านมาใน ประวัติศาสตร์แห่งพระราชกรณียกิจ อันเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ 4 ประการหลักด้วยกัน คือ 1. ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ได้รับความ เคารพสักการะจากมหาชนชาวสยาม 2. ทรงพระปรีชาสามารถยอด เยี่ยมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย 3. ทรงใช้ พระบารมีคุ้มครองชาติไทยและชาวไทยให้รอดพ้นจากเหตุการณ์ที่ น่าสยดสยองมาหลายคราว และทรงรักษาสันติสุขเอาไว้ได้จนปัจจุบัน และ 4. ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทและพระราชดำริอันทรงคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง การปกครอง การเศรษฐกิจและการทำมาหากิน หรือในทางวัฒนธรรม ประเพณี และจิตสำนึกเป็น “ความมหัศจรรย์” ที่ยิ่งใหญ่สำหรับพสกนิกรชาวไทย . 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.