ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงทรงมีและคิดค้นขึ้นมา เพื่อประชาชนผู้ยากไร้รากหญ้า ของพระองค์

MARC Information

245 a : Title 
ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2 
520 a : Description 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงทรงมีและคิดค้นขึ้นมา เพื่อประชาชนผู้ยากไร้รากหญ้า ของพระองค์ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.