ผู้สานต่องานพ่อ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่อดีตจนปัจจุบันดำเนินอย่างต่อเนื่องมาได้อย่างยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นประหนึ่งผู้ประสานงานตั้งแต่ริเริ่มโครงการไปจนถึงความสำเร็จลุล่วงและติดตามประเมินผลสำเร็จให้ประชาชนไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุด

MARC Information

245 a : Title 
ผู้สานต่องานพ่อ 
520 a : Description 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่อดีตจนปัจจุบันดำเนินอย่างต่อเนื่องมาได้อย่างยาวนาน ด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยมีสำนักงาน กปร. เป็นประหนึ่งผู้ประสานงานตั้งแต่ริเริ่มโครงการไปจนถึงความสำเร็จลุล่วงและติดตามประเมินผลสำเร็จให้ประชาชนไทยได้รับผลประโยชน์สูงสุด 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.