Admin Chue
10 May 2022

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ใจเบ่งบาน” กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ จัดทำของที่ระลึกสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์

ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่ประจำปี 2565 ของมูลนิธิรามาธิบดีฯ โดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ได้แก่ การดำเนินงานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี รายงานกิจการและกิจกรรมมูลนิธิรามาธิบดีฯ รวมทั้งรายงานงบการเงิน ประจำปี 2564 เป็นต้น ณ โถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเร็วๆนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการนวัตกรรมการแพทย์ยุคใหม่ที่รามาธิบดีมุ่งเน้นพัฒนา เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยที่ยั่งยืนอย่างครอบคลุม และขับเคลื่อนวงการแพทย์ไทยให้ก้าวหน้า เริ่มจากนวัตกรรมเคมีบำบัดทางหลอดเลือดดำส่วนกลาง และการจัดขั้นตอนการบริหารยาเคมีบำบัดที่บ้าน Home Chemotherapy ที่ช่วยให้เกิดการรักษาด้วยเคมีบำบัดอย่างตรงเวลาและลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การผลักดันเชิงนโยบายสาธารณสุขของประเทศไทย ที่ส่งผลให้เกิดการประหยัดค่าใช้จ่ายเชิงสาธารณสุข ตามด้วย Ramathibodi Emergency Medical Operation Unit (RAMA EMO) หรือการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือผู้ป่วยระหว่างห้องปฏิบัติการ และสถานที่จริงผ่านระบบ Telemedicine โดยนำเสนอด้วยวีดิทัศน์ และจัดแสดงอุปกรณ์จริง เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล รวมถึงนิทรรศการการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งด้วยหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด เพื่อให้เกิดความแม่นยำถูกต้องลดผลข้างเคียงจากการผ่าตัดเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย

นอกจากนี้ยังมีผู้แทนจากโรงพยาบาลต้นแบบโครงการรามาธิบดีเพื่อโรงพยาบาลชุมชน ถวายรายงานการช่วยเหลือคนไข้ในชนบทให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน ผ่านการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคผ่านมูลนิธิรามาธิบดีฯ ในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ งบประมาณสำหรับการวิจัยสำหรับส่งเสริมการเรียนการสอนและการป้องกันสุขภาพ และงบประมาณสำหรับการผลิตนักบริบาลชุมชนให้แก่ 23 โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เป็นต้น และในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ใจเบ่งบาน” เพื่อให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ นำมาจัดทำเป็นของที่ระลึกชุดพิเศษ ให้ประชาชนได้ร่วมทำบุญและเป็นเจ้าของ หรือนำไปมอบเป็นของขวัญแก่บุคคลที่รักในโอกาสต่างๆ เพื่อสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์และช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ วางจำหน่ายที่มูลนิธิรามาธิบดีฯ หรือสั่งซื้อออนไลน์ที่ http://www.ramafoundation.or.th โทร. 0-2201-2222.

 

ข้อมูลโดย https://www.thairath.co.th/news/royal/2387275 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 9 พ.ค. 2565 06:08 น.