Admin Chue
06 May 2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระราชินี เสด็จวันฉัตรมงคล ณ พระบรมมหาราชวัง

เมื่อเวลา 10.02 น. วันที่ 4 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีฉัตรมงคล พุทธศักราช 2565 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราช สาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดยเสด็จด้วย

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับเสด็จ ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงกราบ ทรงศีล สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ถวายศีล พระสงฆ์ถวายพรพระ จบแล้วเสด็จฯไปทรงประเคนปิ่นโตภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์และสมเด็จพระราชาคณะ นอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์ องคมนตรี และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ทรงประเคนและประเคนจนครบ 20 รูป เสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่สมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะเจ้าคณะรอง และพระราชาคณะจนครบ 20 รูป ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา

จากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จฯไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทวดาที่รักษาพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ พราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภชพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร เครื่องราชกกุธภัณฑ์ ครบ 3 รอบ พราหมณ์เจิมพระนพปฎลมหาเศวตฉัตรแล้ว โหรหลวงผูกผ้าสีชมพู เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯไปทรงพระสุหร่ายเครื่องราชกกุธภัณฑ์ พระราชลัญจกร พระครุฑพ่าห์ทองคำประจำรัชกาล ที่พระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร แล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 7 และรัชกาลที่ 9 ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลา ทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท แล้วเสด็จออกจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

อีกด้านในเวลา 12.00 น. กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ (ป.1 รอ.) ได้ทำการยิงสลุตหลวงจำนวน 21 นัด เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีฉัตรมงคล ที่ท้องสนามหลวง ขณะที่กองทัพเรือ โดยกองรักษาความปลอดภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุตหลวง ด้วยปืนใหญ่ขนาด 76/40 มม. จำนวน 21 นัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม ส่วนกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด เฉลิมพระเกียรติฯ ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

นอกจากนี้ ในเวลา 19.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม พร้อมภริยา นางนราพร จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2565 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

ข้อมูลโดย ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 5 พ.ค. 2565 06:04 น.

https://www.thairath.co.th/news/royal/2384395