จดหมายข่าว สป.อว. รายสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 650 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565
Issued date : Sep 12, 2022
Publisher : สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
Category : ทั่วไป
Page : 4
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายข่าว สป.อว. รายสัปดาห์ ปีที่ 14 ฉบับที่ 650 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2565 
300 a : Total pages 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
260 c : Date of publication 
2565 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.