วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation Journal (ฉบับ เดือนเมษายน 2565)

วารสารมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนโดยทั่วไป สามารถอ่าน e-book ได้ที่ : https://www.chaipat.or.th/publication/journal/cpf-journal-1/11289-2565-6.html

Issued date : May 11, 2022
Publisher : มูลนิธิชัยพัฒนา
Category : ทั่วไป
Page : 109
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนา The Chaipattana Foundation Journal (ฉบับ เดือนเมษายน 2565) 
520 a : Description 
วารสารมูลนิธิชัยพัฒนาจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ความเคลื่อนไหว กิจกรรมและการดำเนินงานของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางการประสานงานและประสานความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา เพื่อการประชาสัมพันธ์และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับประชาชนโดยทั่วไป สามารถอ่าน e-book ได้ที่ : https://www.chaipat.or.th/publication/journal/cpf-journal-1/11289-2565-6.html 
300 a : Total pages 
109 
020 a : ISSN 
08588511 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.