9 กันยายน 2564 วันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี

Issued date : Sep 27, 2021
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Category : ทั่วไป
Page : 8
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จดหมายข่าว กปร. ปีที่ 16 ฉบับที่ 4 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 
520 a : Description 
9 กันยายน 2564 วันสถาปนาสำนักงาน กปร. ครบรอบ 40 ปี 
300 a : Total pages 
020 a : ISSN 
16858077 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2564 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.