นิตยสารคิด (Creative Thailand) ตุลาคม 2563 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 “กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” ไม่ว่าใคร โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่เห็นวลีนี้คงจะยิ้มมุมปาก เกลือกตามองบน พร้อมร้องหึหึ กันเป็นแถว ทุกคนต่างรู้ดีว่าความจริงนั้นตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่วลีนี้ก็สามารถบรรยายสภาพความเป็นอยู่ได้ตรงใจใครหลายคน..แม้ความหมายนั้นอาจดูย้อนแย้ง มีอะไรในความยอกย้อนภายใต้คำกล่าวประเภทนี้กันแน่ หรือแท้จริงแล้วภาษาเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์อะไรบางอย่าง ที่เผยให้เห็นศักยภาพของภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด ข้อมูลโดย นิตยสารคิด (Creative Thailand)

Issued date : Oct 05, 2020
Publisher : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Issue. 3 ฉบับเดือนตุลาคม 2563 
520 a : Description 
นิตยสารคิด (Creative Thailand) ตุลาคม 2563 ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 “กรุงเทพฯ ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” ไม่ว่าใคร โดยเฉพาะคนเมืองกรุงที่เห็นวลีนี้คงจะยิ้มมุมปาก เกลือกตามองบน พร้อมร้องหึหึ กันเป็นแถว ทุกคนต่างรู้ดีว่าความจริงนั้นตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิง แต่วลีนี้ก็สามารถบรรยายสภาพความเป็นอยู่ได้ตรงใจใครหลายคน..แม้ความหมายนั้นอาจดูย้อนแย้ง มีอะไรในความยอกย้อนภายใต้คำกล่าวประเภทนี้กันแน่ หรือแท้จริงแล้วภาษาเหล่านี้เป็นแค่เครื่องมือเพื่อสร้างสรรค์อะไรบางอย่าง ที่เผยให้เห็นศักยภาพของภาษาและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ที่ไร้ขีดจำกัด ข้อมูลโดย นิตยสารคิด (Creative Thailand) 
300 a : Total pages 
36 
260 b : Name of publisher 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2563 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.