คิด Creative Thailand Issue. 1 ฉบับเดือนสิงหาคม 2561

เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว การที่เราจะตั้งธงคาดการณ์ปัญหา พร้อมแสวงหาวิธีการ “ปกป้อง” พวกเขาจากสถานการณ์ที่เรามองว่าจะเป็นวิกฤตอย่างพรั่นพรึง นั่นอาจไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ “เรียนรู้” ที่จะเป็นตัวของตัวเอง การเปิดใจยอมรับ ปรับตัว พร้อมกับติดอาวุธในการใช้ชีวิตให้พวกเขา ผ่านการ “ทำเป็นตัวอย่าง” ที่ดีต่างหาก น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำ จากนั้นก็แค่เฝ้ารอดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่พวกเขากำลังจะสร้างขึ้นให้ “คนรุ่นเขา” อย่างแท้จริง ข้อมูลโดย นิตยสารคิด Creative Thailand

Issued date : Aug 15, 2019
Publisher : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)
Category : ทั่วไป
Page : 36
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Issue. 1 ฉบับเดือนสิงหาคม 2561 
520 a : Description 
เจเนอเรชั่นซี (Generation Z) กลุ่มคนที่เกิดระหว่างช่วงกลางยุคปี 90 ไปจนถึงปี 2010 คือคนรุ่นใหม่ที่กำลังก้าวขึ้นมาเปลี่ยนแปลงโลกวันนี้ พวกเขาเติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีที่พร้อมสรรพ จึงเกิดข้อวิตกกังวลว่าอาจถูกครอบงำด้วยสื่อออนไลน์ ทั้งยังมีแนวโน้มถูกพูดถึงว่ามีความอดทนต่ำ ใจร้อน และค่อนข้างก้าวร้าว การที่เราจะตั้งธงคาดการณ์ปัญหา พร้อมแสวงหาวิธีการ “ปกป้อง” พวกเขาจากสถานการณ์ที่เรามองว่าจะเป็นวิกฤตอย่างพรั่นพรึง นั่นอาจไม่ได้เปิดโอกาสให้พวกเขาได้ “เรียนรู้” ที่จะเป็นตัวของตัวเอง การเปิดใจยอมรับ ปรับตัว พร้อมกับติดอาวุธในการใช้ชีวิตให้พวกเขา ผ่านการ “ทำเป็นตัวอย่าง” ที่ดีต่างหาก น่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะทำ จากนั้นก็แค่เฝ้ารอดูประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่พวกเขากำลังจะสร้างขึ้นให้ “คนรุ่นเขา” อย่างแท้จริง ข้อมูลโดย นิตยสารคิด Creative Thailand 
300 a : Total pages 
36 
260 b : Name of publisher 
Creative Tone ontent & Design for Social Change 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.