รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2565 ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2565

ฉบับ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2565

Published date : Dec 21, 2022
Publisher : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Category : ทั่วไป
Page : 44
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 3 ปี 2565 ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2565 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
44 
520 a : Description 
ฉบับ ปีที่ 20 ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2565 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.