บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา

Call No. : 923.1593 ท622ส 2555
Publisher : อมรินทรืพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
Published Date : ท622ส
Page : 127
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000012471 สมเด็จแม่กับการศึกษา On shelf  Login 
0000012472 สมเด็จแม่กับการศึกษา On shelf  Login 
0000012473 สมเด็จแม่กับการศึกษา On shelf  Login 
0000012474 สมเด็จแม่กับการศึกษา On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786169126447 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Publish Year 
2555 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.4 
050 b : Author ID 
ท622ส 
050 a : Classification No. 
245 a : Title 
สมเด็จแม่กับการศึกษา 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
อมรินทรืพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 
260 c : Date of publication 
2555 
300 a : Total pages 
127 
520 a : Description 
บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดพิมพ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.