90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ

นำเสนอพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่สาธารณชนให้ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน

Call No. : 923.1593 ก082ก 2565
Publisher : กรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช
Published Date : ฉ.1-ฉ.4
Page : 251
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000056 90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ On shelf  Login 
0000000057 90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ On shelf  Login 
0000000058 90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ On shelf  Login 
0000000073 90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786163167019 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก082ก 
050 b : Publish Year 
2565 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.4 
245 a : Title 
90 พรรษา บรมราชินี พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กรมอุทยาแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธู์พืช 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
251 
520 a : Description 
นำเสนอพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริต่างๆ ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความตระหนักและแรงจูงใจแก่สาธารณชนให้ร่วมอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.