ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...กับความท้าทายใหม่ในบทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน

บทความจากวารสารกองทัพไทย ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 หน้า 5-11

Call No. : -
Publisher : กองบัญชาการกองทัพไทย
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 6
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
01254243 
245 a : Title 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง...กับความท้าทายใหม่ในบทบาทสื่อสังคมออนไลน์ในยุคปัจจุบัน 
260 b : Name of publisher 
กองบัญชาการกองทัพไทย 
260 c : Date of publication 
2565 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
บทความจากวารสารกองทัพไทย ฉบับที่ 3 เดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 หน้า 5-11 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.