กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชปะเพณี ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการถวายเพลิงพระบรมศพ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ภายในเล่มมีเนื้อหาดังนี้ 1) การถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2)ประเพณีการจัดโกศพระบรมศพ 3) ตำนานการก่อสร้างพระเมรุมาศ 4)พระเมรุมาศ พระเมรุ คติเทวนิยม. 5) การออกแบบพระเมรุมาศ. 6) ราชประเพณีการก่อสร้างพระเมรุมาศ 7) ราชรถในงานพระราชพิธี 8) ประวัติการก่อสร้างพระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชา 9) มหสพส่งเสด็จ. 9).พระเมรุมาศในวรรณคดีไทย. 10) ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย 11). พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ

Call No. : 929.709593 ก167ก 2551
Publisher : กระทรวงวัฒนธรรม
Published Date :
Page : 97
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000002962 กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชปะเพณี ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167ก 
050 b : Publish Year 
2551 
245 a : Title 
กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชปะเพณี ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงวัฒนธรรม 
260 c : Date of publication 
2551 
300 a : Total pages 
97 
520 a : Description 
ประมวลเรื่องราวเกี่ยวกับพระกรุณาธิคุณต่องานด้านศิลปวัฒนธรรม และวัฒนธรรมการถวายเพลิงพระบรมศพ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์สำหรับอนุชนรุ่นหลังต่อไป ภายในเล่มมีเนื้อหาดังนี้ 1) การถวายพระเพลิงพระบรมศพ 2)ประเพณีการจัดโกศพระบรมศพ 3) ตำนานการก่อสร้างพระเมรุมาศ 4)พระเมรุมาศ พระเมรุ คติเทวนิยม. 5) การออกแบบพระเมรุมาศ. 6) ราชประเพณีการก่อสร้างพระเมรุมาศ 7) ราชรถในงานพระราชพิธี 8) ประวัติการก่อสร้างพระมหาพิชัยราชรถและเวชยันตราชา 9) มหสพส่งเสด็จ. 9).พระเมรุมาศในวรรณคดีไทย. 10) ธ เสด็จสู่สวรรคาลัย 11). พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่ยางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา.กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฯลฯ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.