เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำเกษตรแบบปลูกพืชทุกอย่างให้พอมีพอกินพออยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น..... ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมการเกษตร

Published date : Jun 17, 2022
Publisher : กรมส่งเสริมการเกษตร
Category : ทั่วไป
Page : 65
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
260 b : Name of publisher 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
260 c : Date of publication 
ม.ป.ป. 
300 a : Total pages 
65 
520 a : Description 
รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ ทำเกษตรแบบปลูกพืชทุกอย่างให้พอมีพอกินพออยู่ เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำาเป็น..... ข้อมูลโดย กรมส่งเสริมการเกษตร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.