ศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร

Published date : Dec 13, 2021
Publisher : สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency Thailand
Category : ทั่วไป
Page : 68
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
ศาสตร์พระราชา กับวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA : National Innovation Agency Thailand 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2564 
300 a : Total pages 
68 
520 a : Description 
หนังสือรวบรวมโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ ดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.