รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

ข้อมูลโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

Published date : Jan 13, 2021
Publisher : กระทรวงมหาดไทย
Page : 680
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9789744582942 
245 a : Title 
รายงานการติดตามและประเมินผลการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 
260 b : Name of publisher 
กระทรวงมหาดไทย 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2553 
300 a : Total pages 
680 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.