จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี ทางสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเห็นพิจารณาสมควรบันทึกเรื่องราวของการดำเนินงานจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรฝนหลวงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของจดหมายเหตุ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ โดยรวบรวมแนวความคิด ทฤษฏีเพื่อการพัฒนาฝนหลวง รวมถึงการดำเนินงานจดทะเบียนสิทธิบัตร

Published date : Jan 05, 2021
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
Page : 273
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9743264221 
245 a : Title 
จดหมายเหตุสิทธิบัตรฝนหลวง 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2550 
300 a : Total pages 
273 
520 a : Description 
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลทรงครองสิริราชสมบัติ 60 ปี ทางสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเห็นพิจารณาสมควรบันทึกเรื่องราวของการดำเนินงานจดทะเบียนขอรับสิทธิบัตรฝนหลวงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรูปแบบของจดหมายเหตุ เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงทางประวัติศาสตร์ที่สมบูรณ์ โดยรวบรวมแนวความคิด ทฤษฏีเพื่อการพัฒนาฝนหลวง รวมถึงการดำเนินงานจดทะเบียนสิทธิบัตร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.