รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562

ข้อมูลโดย กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Published date : Dec 03, 2020
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
Category : ทั่วไป
Page : 132
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ประจำปี พ.ศ. 2562 
260 b : Name of publisher 
กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2562 
300 a : Total pages 
132 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย กองกฎหมายปกครอง สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.