จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธาน

จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธาน บทความจากนิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 หน้า 4-5

Call No. : -
Publisher : สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA)
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 2
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธาน 
260 b : Name of publisher 
สํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) 
260 c : Date of publication 
ธันวาคม 2559 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
จากแนวพระราชดำริ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” สู่บทเรียนเพื่อการสืบสานพระราชปณิธาน บทความจากนิตยสารคิด (Creative Thailand) ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ฉบับพิเศษเดือนธันวาคม 2559 หน้า 4-5 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.