ข้อมูลโดย บทความจากจุลสารศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2563

Call No. : -
Publisher : ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 3
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ หญ้าแฝก The Vetiver Grass Project 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม 2563 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย บทความจากจุลสารศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีที่ 5 ฉบับที่ 20 ประจำเดือนตุลาคม 2563 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.