ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมบทความต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประกอบด้วย 1) วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น 2) ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ 3) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 2 4) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 5 5) เรื่องบรมราชาภิเษก 6) The Old Siamese Conception of the Monachy แหล่งที่มา กรมศิลปากร

Call No. : 923.1593 ก167ป 2562
Publisher : กรมศิลปากร
Published Date : 2562
Page : 58
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000016080 ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ก167ป 
050 b : Publish Year 
2562 
100 a : Author 
245 a : Title 
ประมวลบทความเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
กรมศิลปากร 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2562 
300 a : Total pages 
58 
520 a : Description 
สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร ดำเนินการรวบรวมบทความต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญ์ราชบัณฑิตคนสำคัญ ได้แก่ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ และพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร ประกอบด้วย 1) วินิจฉัยเรื่องเครื่องต้น 2) ตำราเครื่องต้นเครื่องทรงแต่โบราณ 3) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 2 4) พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในรัชกาลที่ 5 5) เรื่องบรมราชาภิเษก 6) The Old Siamese Conception of the Monachy แหล่งที่มา กรมศิลปากร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.