พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างท่องแท้ หนังสือ "ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่ออาณาราษฎร

Call No. : 923.1593 ส6ส 2563
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.)
Published Date :
Page : 230
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000014651 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ On shelf  Login 
0000014652 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ On shelf  Login 
0000014654 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ On shelf  Login 
0000014655 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ On shelf  Login 
0000014656 ๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167671628 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส6ส 
050 b : Publish Year 
2563 
245 a : Title 
๑๐ ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์ 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพมหานคร 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) 
300 a : Total pages 
230 
520 a : Description 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาค ทำให้ทรงทราบถึงปัญหาและความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ต่างๆ อย่างท่องแท้ หนังสือ "ทศมราชา พระเมตตาสู่ประชาราษฎร์" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่ออาณาราษฎร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.