จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555

ข้อมูลโดย สำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร

Published date : Oct 22, 2020
Publisher : กรมศิลปากร
Page : 458
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162831973 
245 a : Title 
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 
260 b : Name of publisher 
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2558 
300 a : Total pages 
458 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย สำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.