พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ - กันยายน ๒๕๑๗

สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพระราชกรณียกิจในรอบปีที่ล่วงแล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ - กันยายน ๒๕๑๗ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อมูลโดยสำนักราชเลขาธิการ

Published date : Oct 15, 2020
Publisher : สำนักราชเลขาธิการ
Category : ทั่วไป
Page : 327
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พระราชกรณียกิจระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ - กันยายน ๒๕๑๗ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
300 a : Total pages 
327 
520 a : Description 
สำนักราชเลขาธิการได้ประมวลพระราชกรณียกิจในรอบปีที่ล่วงแล้ว ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๑๖ - กันยายน ๒๕๑๗ พร้อมทั้งพระบรมฉายาลักษณ์ ข้อมูลโดยสำนักราชเลขาธิการ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.