แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

ข้อมูลโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Published date : Oct 02, 2020
Publisher : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Page : 312
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

020 a : ISBN 
9786162353529 
245 a : Title 
แนวพระราชดำริการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 
260 b : Name of publisher 
บริษัท สหมิตรพริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2563 
300 a : Total pages 
312 
520 a : Description 
ข้อมูลโดย สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.