เพลงลูกทุ่งไทยในพระราชดำริ

บทความจาก เพลงลูกทุ่งไทยในพระราชดำริ หน้า 4-9 วารสารกองทัพไทย ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 4-9

Call No. : -
Publisher : หจก. อรุณการพิมพ์
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 6
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
เพลงลูกทุ่งไทยในพระราชดำริ 
260 b : Name of publisher 
หจก. อรุณการพิมพ์ 
260 c : Date of publication 
เมษายน-มิถุนายน 2561 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
บทความจาก เพลงลูกทุ่งไทยในพระราชดำริ หน้า 4-9 วารสารกองทัพไทย ปีที่ 56 ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน-มิถุนายน 2561 หน้า 4-9 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.