พระราชลัญจกรแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี

พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสาร สำคัญในราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และเอกสาร สำคัญส่วนพระองค์ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ที่ออกในพระปรมาภิไธยประจำแผ่นดิน หรือประจำรัชกาลนั้น ๆ ข้อมูลโดย นิตยสารยุทธโกษ นิตยสารของกองทัพบกในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 128 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562หน้า 12-19

Call No. : -
Publisher : กองทัพบก
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 8
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พระราชลัญจกรแห่งพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรี 
260 b : Name of publisher 
กองทัพบก 
260 c : Date of publication 
ตุลาคม - ธันวาคม 2562 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
พระราชลัญจกร คือ ตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้ประทับ กำกับพระปรมาภิไธยและประทับกำกับเอกสาร สำคัญในราชการแผ่นดิน เช่น รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด พระราชกฤษฎีกา และเอกสาร สำคัญส่วนพระองค์ ที่เกี่ยวกับราชการแผ่นดิน ที่ออกในพระปรมาภิไธยประจำแผ่นดิน หรือประจำรัชกาลนั้น ๆ ข้อมูลโดย นิตยสารยุทธโกษ นิตยสารของกองทัพบกในพระบรมราชูปถัมภ์ ปีที่ 128 ฉบับที่ 1 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562หน้า 12-19 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.