รายงานการสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน
Call No. : -
Publisher : สำนักงาน กปร.
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 340
Rating :
Barcode Title of Copy Status
PB052438 รายงานการสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน On shelf  Login 

MARC Information

245 a : Title 
รายงานการสำรวจข้อมูลและติดตามผลการดำเนินงานเบื้องต้นโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 
260 b : Name of publisher 
สำนักงาน กปร. 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2563 
300 a : Total pages 
340 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.