ในหลวงของเรากับฝนหลวง 
Call No. : 923.1593 ส167น 2531
Publisher : สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง 
Published Date : 2531
Page : 87
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000000025 ในหลวงของเรากับฝนหลวง  On shelf  Login 
0000005308 ในหลวงของเรากับฝนหลวง  On shelf  Login 
0000016056 ในหลวงของเรากับฝนหลวง  On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.3 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ส167น 
050 b : Publish Year 
2531 
245 a : Title 
ในหลวงของเรากับฝนหลวง  
260 b : Name of publisher 
สำนักงานปฏิบัติการฝนหลวง  
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2531 
300 a : Total pages 
87 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.