พลังของแผ่นดิน

หนังสือเล่มี้จะเป็นดั่งประทีปส่องทาง ด้วยคำสอนอันลึกศึ้งจากพระมหากษัตริย์ผู้เปรียบดัง ครูของแผ่นดิน ซึ่งหากน้อมนำไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจและศรัทธา ย่อมเกิดความผาสุกทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป

Call No. : 923.1593 ม83พ 2562
Publisher : บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด
Published Date : ม83พ
Page : 253
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000017010 พลังของแผ่นดิน On shelf  Login 
0000017011 พลังของแผ่นดิน On shelf  Login 
0000017012 พลังของแผ่นดิน On shelf  Login 
0000017013 พลังของแผ่นดิน On shelf  Login 
0000017014 พลังของแผ่นดิน On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167989051 
041 a : Language 
ไทย 
050 b : Item/Issue No. 
1-5 
050 b : Publish Year 
2562 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม83พ 
245 a : Title 
พลังของแผ่นดิน 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
บริษัท ไซเบอร์พริ้นท์กรุ๊ป จำกัด 
300 a : Total pages 
253 
520 a : Description 
หนังสือเล่มี้จะเป็นดั่งประทีปส่องทาง ด้วยคำสอนอันลึกศึ้งจากพระมหากษัตริย์ผู้เปรียบดัง ครูของแผ่นดิน ซึ่งหากน้อมนำไปปฏิบัติด้วยความเข้าใจและศรัทธา ย่อมเกิดความผาสุกทั้งแก่ตนเอง สังคม และประเทศชาติสืบไป 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.