พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การอัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1

เขียนโดย ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูลจาก People for Quality Vol.17 No.158 December 2010 หน้า 107-113

Call No. : -
Publisher : People
Published Date :
Category : ทั่วไป
Page : 7
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
พระมหาชนกกับแนวคิดการพัฒนามนุษย์และองค์การอัจฉริยภาพอันสร้างสรรค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนที่ 1 
260 b : Name of publisher 
People 
260 c : Date of publication 
2010 
300 a : Total pages 
520 a : Description 
เขียนโดย ผศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ข้อมูลจาก People for Quality Vol.17 No.158 December 2010 หน้า 107-113 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.