“102 ที่เที่ยวออกรส” รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ 102 แห่ง รวมถึงแหล่งข้อมูลที่พักและร้านอาหาร เนื้อหาจะแบ่งหมวดหมู่ตามรสนิยมการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 6 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางโรแมนติก เส้นทางครอบครัว เส้นทางเทศกาลและประเพณี เส้นทางแห่งวัฒนธรรม เส้นทางรักธรรมชาติ เส้นทางออมบุญ ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Published date : Oct 08, 2018
Publisher : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 103
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
102 ที่เที่ยวออกรส 
260 b : Name of publisher 
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
300 a : Total pages 
103 
520 a : Description 
“102 ที่เที่ยวออกรส” รวบรวมสถานที่ท่องเที่ยวจากทั่วประเทศ 102 แห่ง รวมถึงแหล่งข้อมูลที่พักและร้านอาหาร เนื้อหาจะแบ่งหมวดหมู่ตามรสนิยมการท่องเที่ยว ซึ่งมีทั้งหมด 6 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางโรแมนติก เส้นทางครอบครัว เส้นทางเทศกาลและประเพณี เส้นทางแห่งวัฒนธรรม เส้นทางรักธรรมชาติ เส้นทางออมบุญ ข้อมูลโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.