แหล่งธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จากอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 154 แห่ง หนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกที่สุดอุทยานแห่งชาติจำนวน 35 แห่ง เพื่อเป็นประตูสู่การออกไปสัมผัสธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศไทย THAILAND DREAM DESTINATIONS 10 ที่เที่ยวในฝัน ... กาลครั้งหนึ่งต้องไป

สารบัญ : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้

Published date : Oct 04, 2018
Publisher : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
Page : 68
Rating :
Available Unlimited
SHARE ON SOCIAL MEDIA :

MARC Information

245 a : Title 
แหล่งธรรมชาติที่สำคัญของประเทศนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองไว้ในรูปแบบของอุทยานแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ทางธรรมชาติ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จากอุทยานแห่งชาติทั้งหมด 154 แห่ง หนังสือเล่มนี้ได้คัดเลือกที่สุดอุทยานแห่งชาติจำนวน 35 แห่ง เพื่อเป็นประตูสู่การออกไปสัมผัสธรรมชาติที่มีคุณค่าของประเทศไทย THAILAND DREAM DESTINATIONS 10 ที่เที่ยวในฝัน ... กาลครั้งหนึ่งต้องไป 
260 b : Name of publisher 
การท่องเที่ยวแห่งประทศไทย 
300 a : Total pages 
68 
520 a : Description 
สารบัญ : ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน ภาคตะวันออก และภาคใต้ 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.