ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ข้อมูลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย

Call No. : 923.1593 ธ256ธ 2561
Publisher : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Published Date :
Page : 99
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015772 ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย On shelf  Login 

MARC Information

020 a : ISBN 
9786167220338 
041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ธ256ธ 
050 b : Publish Year 
2561 
245 a : Title 
ธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
260 c : Date of publication 
พ.ศ. 2561 
300 a : Total pages 
99 
520 a : Description 
ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้จัดทำ หนังสือธนบัตรรัชกาลที่ 9 เอกลักษณ์แห่งองค์พระมหากษัตริย์และความเป็นไทย ซึ่งได้รวบรวมภาพธนบัตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ออกใช้หมุนเวียนและธนบัตรที่ระลึกในโอกาสต่าง ๆ ข้อมูลโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.