สืบสานพระราชปณิธาน "ความพอเพียง"

เมื่อกลางปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤษเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบทั่วโลก จนฝรั่งขนานนามนี้ว่า "โรคต้มยำกุ้ง" เมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และสภาพัฒน์ฯ ได้น้อมใส่เกล้าฯรับปรัชญานี้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศแต่นั้นมา หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี

Call No. : 923.1593 ม83ส 2560
Publisher : มูลนิธิยุวสถิรคุณ
Published Date : ฉ.1-ฉ.3
Page : 87
Rating :
Barcode Title of Copy Status
0000015726 สืบสานพระราชปณิธาน "ความพอเพียง" On shelf  Login 
0000015727 สืบสานพระราชปณิธาน "ความพอเพียง" On shelf  Login 
0000015728 สืบสานพระราชปณิธาน "ความพอเพียง" On shelf  Login 

MARC Information

041 a : Language 
ไทย 
050 a : Classification No. 
050 b : Author ID 
ม83ส 
050 b : Publish Year 
2560 
050 b : Item/Issue No. 
ฉ.1-ฉ.3 
245 a : Title 
สืบสานพระราชปณิธาน "ความพอเพียง" 
260 a : Place of publication 
กรุงเทพฯ 
260 b : Name of publisher 
มูลนิธิยุวสถิรคุณ 
300 a : Total pages 
87 
520 a : Description 
เมื่อกลางปี พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤษเศรษฐกิจ ซึ่งมีผลกระทบทั่วโลก จนฝรั่งขนานนามนี้ว่า "โรคต้มยำกุ้ง" เมื่อปลายปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งต่อสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ คือ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และสภาพัฒน์ฯ ได้น้อมใส่เกล้าฯรับปรัชญานี้เป็นหลักในการพัฒนาประเทศแต่นั้นมา หนังสือชุดช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง โดยนายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี 

No Reviews

  1. There are no reviews yet, why not be the first.